• آخرین بروز رسانی : 1400/09/08

مراحل اهدای خون

 

مراحل اهداي خون

1- ورود: بعد از ورود به بخش اهداكنندگان تابلوي پيام انتقال خون و همچنين پمفلتهای قرار گرفته در اختيارتان را مطالعه نمائيد.   

2- ثبت نام:  ثبت نام با كارت شناسايي معتبر عكس دار صورت مي گيردسپس ليبل اهدا و برگه خودحذفي محرمانه به اهداكننده ارائه مي گردد.

3- انجام تست هموگلوبين:  در اين مرحله ميزان هموگلوبين اهداكننده اندازه گيري مي گردد.   

  4- معاينه و مشاوره پزشكي:   

  5ـ اخذ رضايت نامه: پس ار تأييد سلامت فرد توسط پزشک، رضايت نامه اهدا توسط داوطلب اهدا خون امضا خواهد شد.    

6 - مرحله خودحذفي محرمانه: داوطلب بعد از مطالعه بروشور خودحذفي و معاينه ومشاوره پزشكي و اطلاع كامل از مطالب مربوط به رفتارهاي پرخطر همانگونه که در پايين فرم ثبت نام توضيح داده شده است در مورد مصرف و يا عدم مصرف خون اهدايي نظر خود را اعلام مي نمايد.

7- مرحله اهدا خون: داوطلبين پذيرفته شده به سالن خونگيري راهنمايي مي شوند و توسط تكنيسين خونگيري، در شرايط استريل و با استفاده از وسائل يكبار مصرف انجام مي گيرد و ظرف مدت 10-5 دقيقه يك واحد خون از شما اخذ خواهد شد.

  8- استراحت و پذيرايي: اهداكننده حدود 15-10 دقيقه بعد از اهداي خون، بر روي تخت استراحت مي نمايد و سپس پذيرايي به عمل مي آيد.

9- اطلاع رساني تلفني (Call back):